Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
  • Du lịch 2017
  • chung nhan iso 9001:2015
  • Kho hàng công ty
  • Chuyen-Lap-Rap-San-Pham
  • Máy ép phun tự động
  • Toàn cảnh dàn máy của NM2
  • Nhà Máy số 1
  • Đội ngũ nhân viên
  • Chủ Tịch
  • Chào Mừng đến với công ty Vân Long
Plastic industrial & civil
Plastic industrial & civil
Plastic injection molding technology, to process - manufacture the plastic components for the electronics industry ...
Can – PE Bottle
Can – PE Bottle
Using advanced technology extrusion blow, producing the kind of Can - PE bottle serve the oil industry and cosmetics
Can- PET Bottle
Can- PET Bottle
Production of PET preform products, Can - PET Bottles serve beverage industry, ...
Detailed Assembly Plastic
Detailed Assembly Plastic
Processing - Assembling the washing machine - air conditioning - vacuum cleaner, ...

technical assistance Skype Email

+84 0902.014.899

sales support Skype Email

+84 0986.333.028

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: vanlong@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/