Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

Inland purchasing staff Inland purchasing staff
Van Long Plastic Co.,Ltd No15,An tri - Hung Vuong Ward,Hong Bang District, Hai Phong City

Vị trí ứng tuyển Nhân viên mua hàng nội địa Vị trí ứng tuyển Nhân viên mua hàng nội địa
Mô tả công việc xem chi tiết


technical assistance Skype Email

+84 0902.014.899

sales support Skype Email

+84 0986.333.028

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: vanlong@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/