Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG ĐO - DQA STAFF (CHẤP NHẬN ÍT KINH NGHIỆM) NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG ĐO - DQA STAFF (CHẤP NHẬN ÍT KINH NGHIỆM)
Mô tả công việc * Hỗ trợ nhân viên phòng đo thực hiện các công việc sau: - Phân tích mẫu sản xuất - Lập danh sách các mẫu, các sản phẩm - Hỗ trợ công việc phát triển SP mới cho NV R&D - Sử dụng máy đo 2D, 3D. Sử dụng thiết bị đo, đọc bản vẽ kỹ thuật - Tổng hợp dữ liệu về vấn đề chất lượng và báo cáo Trưởng nhóm DQA

TRƯỞNG BỘ PHẬN MÁY TRƯỞNG BỘ PHẬN MÁY
Mô tả công việc - Xây dựng quy trình bảo dưỡng, các hướng dẫn vận hành thiết bị trong nhà máy. - Đại diện cho công ty làm việc với nhà cung cấp. - Xây dựng phương án bảo dưỡng tổng thể thiết bị trong nhà máy. - Tham gia các hoạt đông MIT, FI, HSE. - Báo cáo giải trình các vấn đề của bộ phận. - Quản lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất. - Quản lý các vấn đề gia công cơ khí. - Phối hợp với các phòng ban trong việc nghiên cứu, cải tiến năng suất, chất lượng trong nhà máy. - Quản lý giám sát các công việc thuộc bộ phận quản lý. - Tập hợp đánh giá thiết bị và tự đánh giá tình trạng thiết bị lập dự trù vật tư.

NHÂN VIÊN SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG KHUÔN ÉP NHỰA (CHẤP NHẬN MỚI RA TRƯỜNG, ÍT KINH NGHIỆM) NHÂN VIÊN SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG KHUÔN ÉP NHỰA (CHẤP NHẬN MỚI RA TRƯỜNG, ÍT KINH NGHIỆM)
Mô tả công việc - Sửa chữa, bảo dưỡng khuôn ép nhựa - Thực hiện được các công việc rà khớp sửa chữa khuôn.. - Biết vận hành sử dụng máy mài, tiện, hàn tig, laser..... - Thực hiện công việc 5s và bàn giao thiết bị khi kết thúc công việc.

R&D PLANNING STAFF - NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH BP R&D (CHẤP NHẬN MỚI RA TRƯỜNG, ÍT KINH NGHIỆM) R&D PLANNING STAFF - NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH BP R&D (CHẤP NHẬN MỚI RA TRƯỜNG, ÍT KINH NGHIỆM)
Mô tả công việc - Trao đổi xác nhận, đồng nhất thông tin với khách hàng và các bộ phận trong công ty về: chất lượng, giá thành, kế hoạch - Làm BOM, Bản vẽ, Process cho sản phẩm mới - Làm tài liệu Control plan, working guide - Thử nghiệm sản phẩm mới - Theo dõi, cải tiến MP, ECO, 4M - Quản lý, update hệ thống BOM,Bản vẽ, tài liệu - Audit khách hàng, nhà cung cấp và nội bộ - Thủ tục thanh toán

TRƯỞNG NHÓM CHẤT LƯỢNG TRƯỞNG NHÓM CHẤT LƯỢNG
Mô tả công việc - Quản lý, duy trì hoạt động của Bộ phận chất lượng nhà máy - Tham mưu cho Giám đốc Chất lượng về hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức, quản lý - Quản trị phối hợp giữa các nhóm, phòng ban và bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh chất lượng theo yêu cầu khách hàng - Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, duy trì, cải tiến các hoạt động chất lượng tại các nhóm - Hoạch định, quản lý, hướng dẫn và đào tạo cho nhân viên nâng cao năng lực xử lý công việc - Đối ứng với các đợt đánh giá chất lượng từ khách hàng.


sales support Skype Email

+84 983.770.139

Sales support Skype Email

+84 0932.230.487

sales support Skype Email

+84 936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/