Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ (CHUYÊN TUYỂN DỤNG) NHÂN VIÊN NHÂN SỰ (CHUYÊN TUYỂN DỤNG)
Mô tả công việc - Phụ trách tuyển dụng Công nhân viên của công ty (Khoảng 200 nhân viên) + Phát triển mở rộng các kênh tuyển dụng, group, fanpage. + Quản lý ứng viên tiềm năng. + Sáng tạo trong việc thu hút tìm kiếm ứng viên + Có kinh nghiệm phỏng vấn và đánh giá ứng viên - Hỗ trợ công- lương- thưởng - Hỗ trợ công việc về đào tạo + Cập nhật thông tin nhân viên tham gia đứng lớp đào tạo + Cập nhật thông tin nhân viên tham gia khóa học, kết quả, chi phí, báo cáo thu hoạch của nhân viên sau đào tạo. + Báo cáo hiệu quả và chi phí đào tạo của toàn công ty hàng quý. - Hỗ trợ cùng team thực hiện các hoạt động khác như sự kiện công ty, lễ tết, teambuilding...

KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Mô tả công việc - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ. - Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm. - Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó. - Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm) - Theo dõi và lập báo cáo nội bộ. - Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...

KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán kiểm toán của công ty - Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. - Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra - Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty - Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính - Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty - Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

TRƯỞNG NHÓM CHẤT LƯỢNG TRƯỞNG NHÓM CHẤT LƯỢNG
Mô tả công việc - Quản lý, duy trì hoạt động, kiểm soát chất lượng trong bộ phận của nhà máy - Tham mưu cho Trưởng phòng và Giám đốc Chất lượng về hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức, quản lý. - Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, duy trì, cải tiến các hoạt động chất lượng tại nhóm - Hoạch định, quản lý, hướng dẫn và đào tạo cho nhân viên, công nhân nâng cao năng lực xử lý công việc - Đối ứng với các đợt đánh giá chất lượng từ khách hàng.

NHÂN VIÊN SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG KHUÔN ÉP NHỰA NHÂN VIÊN SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG KHUÔN ÉP NHỰA
- Sửa chữa, bảo dưỡng khuôn ép nhựa - Thực hiện được các công việc rà khớp sửa chữa khuôn.. - Biết vận hành sử dụng máy mài, tiện, hàn tig, laser..... - Thực hiện công việc 5s và bàn giao thiết bị khi kết thúc công việc.


sales support Skype Email

+84 983.770.139

Sales support Skype Email

+84 0932.230.487

sales support Skype Email

+84 936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/