Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, CƠ KHÍ (QUẢNG NINH) NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, CƠ KHÍ (QUẢNG NINH)
Mô tả công việc - Vận hành máy, trực ca sản xuất. - Kiểm soát công việc trong ca sản xuất, vật tư xuất nhập trong ca được giao. - Chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục sự cố khu vực sản xuất - Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng - Lên kế hoạch mua vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất - Công việc theo sự phân công của cấp trên - Vận hành máy và phát hiện sự cố bất thường - Xử lý nhanh các lỗi phát sinh trên dây chuyền trong ca của mình

NHÂN VIÊN KHO GIAO HÀNG ĐI CA (CHẤP NHẬN KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM ĐỂ ĐÀO TẠO) NHÂN VIÊN KHO GIAO HÀNG ĐI CA (CHẤP NHẬN KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM ĐỂ ĐÀO TẠO)
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, số liệu tồn kho (soạn hàng, kiểm soát hàng tại kho). - Nhận và đáp ứng đúng, đủ, kịp thời kế hoạch sản xuất, khách hàng. - Đảm bảo thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa theo quy định của công ty - Tiếp nhận, phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kế hoạch và khách hàng. - Có khả năng làm thêm giờ

 NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG - OQC NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG - OQC
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm quản lý theo chức năng và nhiệm vụ chính của bộ phận OQC - Quản trị phối hợp giữa các bộ phận trong phòng, và các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh chất lượng theo yêu cầu khách hàng - Lên kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ: con người, dụng cụ, thời gian kiểm tra, thời gian kết thúc - Báo cáo, giải trình về tình trạng chất lượng hàng nhập kho và tại khách hàng trước cấp trên. - Cải tiến liên tục chất lượng công việc của nhóm. - Kiểm soát quá trình thực hiện của công nhân OQC

NHÂN VIÊN PHÒNG ĐO - DQA (EXPERT) NHÂN VIÊN PHÒNG ĐO - DQA (EXPERT)
- Quản lý toàn bộ thiết bị, máy móc của phòng thử nghiệm - Thực hiện các công việc của nhân viên phòng thí nghiệm như: Phân tích mẫu định kỳ cho khách hàng theo yêu cầu của công ty… - Phối hợp nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm trong nhà máy - Hỗ trợ công việc phát triển SP mới cho NV phát triển SP mới - Sử dụng máy đo 2D, 3D. Sử dụng thiết bị đo - Tổng hợp dữ liệu về vấn đề chất lượng và báo cáo TBP Chất lượng

TRƯỞNG / PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TRƯỞNG / PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm quản lý theo 7 chức năng phòng HCNS - Tác nghiệp với các Nhà máy và Phòng để thực hiện các yêu cầu Công ty - Quản lý, quản trị phối hợp giữa các nhân viên trong phòng để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu về nhân sự, chính sách, chế độ của công ty. - Báo cáo tình hình nhân sự, pháp chế, hành chính với giám đốc công ty. - Kết hợp, khai thác các nguồn lực bên ngoài công ty - Quản lý pháp chế: Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, sổ tay nhân viên, sổ tay chính sách, hoạt động đối ngoại công ty,... - Đại diện lãnh đạo Công ty về Chất lượng Hệ thống ISO,...


sales support Skype Email

+84 0936.798.816

sales support Skype Email

+84 0936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/