Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

 NHÂN VIÊN MUA HÀNG NHÂN VIÊN MUA HÀNG
- Mua nguyên vật liệu, vật tư đóng gói, vật tư sửa chữa đúng đủ, máy móc...đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Tìm kiếm lựa chọn NCC mới. Tổng hợp báo giá từ Nhà cung cấp - Lập đơn đặt hàng: xác nhận mua hàng - Đối chiếu công nợ, làm thủ tục thanh toán

NHÂN VIÊN KHO HÀNG NHÂN VIÊN KHO HÀNG
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, công việc sẽ phải làm tại trong kho thực tế không chỉ ngồi văn phòng. - Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, số liệu tồn kho (soạn hàng, kiểm soát hàng tại kho). - Nhận và đáp ứng đúng, đủ, kịp thời kế hoạch sản xuất, khách hàng. - Đảm bảo thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa theo quy định của công ty - Tiếp nhận, phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kế hoạch và khách hàng.

TRƯỞNG BỘ PHẬN KHO HÀNG TRƯỞNG BỘ PHẬN KHO HÀNG
- Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, số liệu tồn kho - Điều phối giao hàng, nhập hàng. - Quản lý và điều phối công việc nhân viên Kho hàng, đôn đốc nhân viên làm việc để đảm bảo tiến độ - Nhận và đáp ứng đúng, đủ, kịp thời kế hoạch sản xuất, khách hàng. - Đảm bảo thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa theo quy định của công ty - Tiếp nhận, phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kế hoạch và khách hàng. - Thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá nhân sự bộ phận quản lý kho theo định kỳ hàng tháng, làm cơ sở phân loại, phân cấp bậc và hoạch định các chương trình huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên quản lý kho, thủ kho - Thực hiện các việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng SCM

NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG - OQC NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG - OQC
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm quản lý theo chức năng và nhiệm vụ chính của bộ phận OQC - Quản trị phối hợp giữa các bộ phận trong phòng, và các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh chất lượng theo yêu cầu khách hàng - Lên kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ: con người, dụng cụ, thời gian kiểm tra, thời gian kết thúc - Báo cáo, giải trình về tình trạng chất lượng hàng nhập kho và tại khách hàng trước cấp trên. - Cải tiến liên tục chất lượng công việc của nhóm. - Kiểm soát quá trình thực hiện của công nhân OQC

TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH
Mô tả công việc - Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng mới trong ngành khuôn mẫu - Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận theo mục tiêu công ty đã đề ra - Hỗ trợ, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Báo cáo các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo báo cáo Ban giám đốc - Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sale - Đo lường, báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu, đánh giá hiệu quả so với mục tiêu. - Phân tích nhu cầu khách hàng và điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo cho phù hợp. - Quản lý, dẫn dắt đội ngũ nhân viên phòng, chịu trách nhiệm về hiệu suất công việc của nhân sự phòng. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.


sales support Skype Email

+84 0936.798.816

sales support Skype Email

+84 0936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/