Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, CƠ KHÍ (QUẢNG NINH) NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, CƠ KHÍ (QUẢNG NINH)
Mô tả công việc - Vận hành máy, trực ca sản xuất. - Kiểm soát công việc trong ca sản xuất, vật tư xuất nhập trong ca được giao. - Chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục sự cố khu vực sản xuất - Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng - Lên kế hoạch mua vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất - Công việc theo sự phân công của cấp trên - Vận hành máy và phát hiện sự cố bất thường - Xử lý nhanh các lỗi phát sinh trên dây chuyền trong ca của mình

NHÂN VIÊN TỰ ĐỘNG HOÁ NHÂN VIÊN TỰ ĐỘNG HOÁ
Mô tả công việc - Cải tiến tự động hóa sản xuất - Cải tiến hiện trường - Thiết kế Jig, bàn, giá phục vụ sản xuất - Đưa ra các giải pháp tự động hóa tiết giảm chi phí, giảm người

NHÂN VIÊN THỦ KHO NHÂN VIÊN THỦ KHO
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, số liệu tồn kho (soạn hàng, kiểm soát hàng tại kho). - Nhận và đáp ứng đúng, đủ, kịp thời kế hoạch sản xuất, khách hàng. - Đảm bảo thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa theo quy định của công ty - Tiếp nhận, phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kế hoạch và khách hàng.

NHÂN VIÊN QP - BỘ PHẬN CHẤT LƯỢNG (CHẤP NHẬN ÍT KINH NGHIỆM) NHÂN VIÊN QP - BỘ PHẬN CHẤT LƯỢNG (CHẤP NHẬN ÍT KINH NGHIỆM)
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm quản lý theo chức năng và nhiệm vụ chính của bộ phận QP - Đối ứng với các đợt đánh giá chất lượng từ khách hàng - Đánh giá nội bộ và từ bên ngoài, theo dõi tiến độ cải tiến - Xây dựng, hoạch định qui trình, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng - Quản lý việc đào tạo nâng cấp kĩ năng, tư duy về chất lượng của nhân viên trong BP chất lượng và cả nhà máy - Hoạch định và quản lý việc đầu tư công cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng và quản lý tình trạng sử dụng - Triển khai kế hoạch họp chất lượng định kỳ, theo dõi đôn đốc các BP liên quan thực thi theo kết quả cuộc họp chất lượng. - Kiểm soát quá trình thực hiện của nhân viên BP QP. - Cải tiến liên tục chất lượng công việc của nhóm - Chịu trách nhiệm các hoạt động ''FI-11" - Làm báo cáo hàng ngày, tuần, tháng...

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN
Mô tả công việc - Chạy máy CNC gia công linh kiện chính xác hoặc linh kiện khuôn mẫu - Lập trình CAM - Sửa chữa, bảo dưỡng khuôn ép nhựa - Thực hiện được các công việc rà khớp sửa chữa khuôn.. - Vận hành sử dụng máy mài, tiện, hàn tig, laser.....


sales support Skype Email

+84 983.770.139

Sales support Skype Email

+84 0932.230.487

sales support Skype Email

+84 936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/