Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Mô tả công việc - Thực hiện công việc theo quy trình tuyển dụng, đào tạo - Tính lương, bảo hiểm - Mua hàng vật tư văn phòng

NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG (QC - QA STAFF) NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG (QC - QA STAFF)
Mô tả công việc - Báo cáo, giải trình về tình trạng chất lượng sản xuất trước TBP chất lượng và giám đốc nhà máy - Lên kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ: con người, dụng cụ, thời gian kiểm tra, thời gian kết thúc - Kiểm soát quá trình thực hiện của công nhân bộ phận chất lượng - Nhập số liệu, theo dõi và phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. - Cải tiến liên tục chất lượng công việc của nhóm

NHÂN VIÊN CAM NHÂN VIÊN CAM
- Số lượng: 01 người - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình lắp ráp, thử khuôn. - Lập trình gia công CAM cho máy CNC.

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Nhân Viên Thiết Kế Khuôn
- Thiết kế khuôn ép nhựa, ép thổi, khuôn nhôm, khuôn cao su. - Thử nghiệm khuôn - Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Nhân Viên Thiết Kế Khuôn
- Thiết kế khuôn ép nhựa, ép thổi, khuôn nhôm, khuôn cao su. - Thử nghiệm khuôn - Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.


sales support Skype Email

+84 983.770.139

Sales support Skype Email

+84 0932.230.487

sales support Skype Email

+84 936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/