Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
Mô tả công việc - Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận - Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc - Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các Bộ phận trong Công ty - Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại - Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc - Thực hiện các công việc khác khi được phân công

NHÂN VIÊN PE - R&D STAFF NHÂN VIÊN PE - R&D STAFF
Mô tả công việc - Thử nghiệm sản xuất sản phẩm nhựa trên máy ép phun. - Triển khai sản xuất sản phẩm đại trà. - Quản lý công đoạn sản xuất và đưa ra các biện pháp cải tiến đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm. - Xây dựng và thực hiện nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm mới, báo cáo kết quả thử nghiệm. - Test và Phân tích lỗi cải tiến các công đoạn phát triển sản phẩm - Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

NHÂN VIÊN PHÒNG ĐO -DQA (CHẤP NHẬN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM) NHÂN VIÊN PHÒNG ĐO -DQA (CHẤP NHẬN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM)
- Quản lý toàn bộ thiết bị, máy móc của phòng thử nghiệm - Thực hiện các công việc của nhân viên phòng thí nghiệm như: Phân tích mẫu định kỳ cho khách hàng theo yêu cầu của công ty… - Phối hợp nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm trong nhà máy - Hỗ trợ công việc phát triển SP mới cho NV phát triển SP mới - Sử dụng máy đo 2D, 3D. Sử dụng thiết bị đo - Tổng hợp dữ liệu về vấn đề chất lượng và báo cáo TBP Chất lượng

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
- Mở tờ khai nhập xuất - Đăng ký doanh mục hàng hóa, nguyên vật liệu - Đăng ký định mức - Báo cáo quyết toán hàng năm - Tổng hợp số liệu báo cáo doanh thhu - Làm, check invoice + packing list xuất, nhập - Kiểm soát dữ liệu xuất nhập tồn trên phần mềm hải quan

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN
- Chạy máy CNC gia công linh kiện chính xác hoặc linh kiện khuôn mẫu - Lập trình CAM - Sửa chữa, bảo dưỡng khuôn ép nhựa - Thực hiện được các công việc rà khớp sửa chữa khuôn.. - Vận hành sử dụng máy mài, tiện, hàn tig, laser.....


sales support Skype Email

+84 983.770.139

Sales support Skype Email

+84 0932.230.487

sales support Skype Email

+84 936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/