Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Mua Hàng
Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Mua Hàng
Mô tả công việc - Gửi báo giá khách hàng, theo dõi tiến trình đơn hàng - Xây dựng các kế hoạch marketing tìm kiếm khách hàng và phát triển. - Theo dõi công nợ phải thu - Đánh giá phân loại khách hàng - Chăm sóc Khách hàng.
  Chi tiết

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT ( CHẤP NHẬN ÍT KINH NGHIỆM ĐỂ ĐÀO TẠO)
NHÂN VIÊN SẢN XUẤT ( CHẤP NHẬN ÍT KINH NGHIỆM ĐỂ ĐÀO TẠO)
Mô tả công việc - Lập kế hoạch sản xuất. - Lập, tính toán, điều động các nguồn lực trong BPSX để đáp ứng kế hoạch sản xuất. - Dự trù nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất. - Thống kê dữ liệu sản xuất. - Thống kê, phân tích kết quả sản xuất. - Tuân thủ các nội quy, quy định của công ty. - Đóng góp ý tưởng cải tiến trong công việc.
  Chi tiết

KỸ THUẬT VIÊN CHUYỀN (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
KỸ THUẬT VIÊN CHUYỀN (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
Mô tả công việc - Điều chỉnh, sửa chữa máy móc trong chuyền - Chuẩn bị đầy đủ thủ tục trước khi tiến hành công việc sửa chữa bảo dưỡng. - Xem xét đánh giá tình trạng của máy. - Thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng. - Ghi nhận đầy đủ thông tin vào bảng biểu trong suốt quá trình thực hiện công việc. - Đề xuất phương án cải tiến nếu có. - Thực hiện công việc 5s và bàn giao thiết bị khi kết thúc công việc.
  Chi tiết

NHÂN VIÊN NGUYÊN LIỆU (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
NHÂN VIÊN NGUYÊN LIỆU (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
Mô tả công việc - Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của tổ nguyên liệu. - Quản lý nguyên liệu cấp vào trong tổ trộn liệu. - Đào tạo, đánh giá, kiểm tra công việc công nhân trong tổ. - Tuân thủ các nội quy, quy định của công ty. - Đóng góp ý tưởng cải tiến trong công việc.
  Chi tiếtsales support Skype Email

+84 0936.798.816

sales support Skype Email

+84 0936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/