Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
- Mở tờ khai nhập xuất - Đăng ký doanh mục hàng hóa, nguyên vật liệu - Đăng ký định mức - Báo cáo quyết toán hàng năm - Tổng hợp số liệu báo cáo doanh thhu - Làm, check invoice + packing list xuất, nhập - Kiểm soát dữ liệu xuất nhập tồn trên phần mềm hải quan

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN
- Chạy máy CNC gia công linh kiện chính xác hoặc linh kiện khuôn mẫu - Lập trình CAM - Sửa chữa, bảo dưỡng khuôn ép nhựa - Thực hiện được các công việc rà khớp sửa chữa khuôn.. - Vận hành sử dụng máy mài, tiện, hàn tig, laser.....

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
- Lập kế hoạch sản xuất. - Lập, tính toán, điều động các nguồn lực trong BPSX để đáp ứng kế hoạch sản xuất. - Dự trù nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất. - Thống kê dữ liệu sản xuất. - Thống kê, phân tích kết quả sản xuất. - Tuân thủ các nội quy, quy định của công ty. - Đóng góp ý tưởng cải tiến trong công việc.

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, CƠ KHÍ (QUẢNG NINH) NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, CƠ KHÍ (QUẢNG NINH)
- Vận hành máy, trực ca sản xuất. - Kiểm soát công việc trong ca sản xuất, vật tư xuất nhập trong ca được giao. - Chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục sự cố khu vực sản xuất - Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng - Lên kế hoạch mua vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất - Công việc theo sự phân công của cấp trên - Vận hành máy và phát hiện sự cố bất thường - Xử lý nhanh các lỗi phát sinh trên dây chuyền trong ca của mình

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
Mô tả công việc - Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận - Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc - Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các Bộ phận trong Công ty - Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại - Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc - Thực hiện các công việc khác khi được phân công


sales support Skype Email

+84 0936.798.816

sales support Skype Email

+84 0936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/