Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

TRƯỞNG BỘ PHẬN CẢI TIẾN R&D TRƯỞNG BỘ PHẬN CẢI TIẾN R&D
Công ty TNHH Vân Long đang cần tuyển 01 TRƯỞNG BỘ PHẬN CẢI TIẾN R&D đi làm ngay, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các khu công nghiệp. Hạn nộp hồ sơ 18-01-2020.

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG KHUÔN MẪU NHÂN VIÊN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG KHUÔN MẪU
Công ty TNHH Vân Long đang cần tuyển 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG KHUÔN MẪU đi làm ngay, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các khu công nghiệp. Hạn nộp hồ sơ 12-01-2020.

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Công ty TNHH Vân Long đang cần tuyển 01 NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN đi làm ngay, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các khu công nghiệp. Hạn nộp hồ sơ 12-01-2020.

TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG
Công ty TNHH Vân Long đang cần tuyển 01 TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG đi làm ngay, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các khu công nghiệp. Hạn nộp hồ sơ 12-01-2020.


sales support Skype Email

+84 983.770.139

Sales support Skype Email

+84 0932.230.487

sales support Skype Email

+84 936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/