Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
- Khai hải quan và hoàn thành các thủ tục thông quan cho hàng hóa ; - Chuẩn bị các chứng từ cần thiết để làm thủ tục xin cấp CO theo mẫu yêu cầu của khách hàng; - Biết làm báo cáo quyết toán năm;

NHÂN VIÊN NGUYÊN LIỆU (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) NHÂN VIÊN NGUYÊN LIỆU (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
Mô tả công việc - Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của tổ nguyên liệu. - Quản lý nguyên liệu cấp vào trong tổ trộn liệu. - Đào tạo, đánh giá, kiểm tra công việc công nhân trong tổ. - Tuân thủ các nội quy, quy định của công ty. - Đóng góp ý tưởng cải tiến trong công việc.

KỸ THUẬT VIÊN CHUYỀN (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) KỸ THUẬT VIÊN CHUYỀN (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
Mô tả công việc - Điều chỉnh, sửa chữa máy móc trong chuyền - Chuẩn bị đầy đủ thủ tục trước khi tiến hành công việc sửa chữa bảo dưỡng. - Xem xét đánh giá tình trạng của máy. - Thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng. - Ghi nhận đầy đủ thông tin vào bảng biểu trong suốt quá trình thực hiện công việc. - Đề xuất phương án cải tiến nếu có. - Thực hiện công việc 5s và bàn giao thiết bị khi kết thúc công việc.

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT ( CHẤP NHẬN ÍT KINH NGHIỆM ĐỂ ĐÀO TẠO) NHÂN VIÊN SẢN XUẤT ( CHẤP NHẬN ÍT KINH NGHIỆM ĐỂ ĐÀO TẠO)
Mô tả công việc - Lập kế hoạch sản xuất. - Lập, tính toán, điều động các nguồn lực trong BPSX để đáp ứng kế hoạch sản xuất. - Dự trù nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất. - Thống kê dữ liệu sản xuất. - Thống kê, phân tích kết quả sản xuất. - Tuân thủ các nội quy, quy định của công ty. - Đóng góp ý tưởng cải tiến trong công việc.

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Mua Hàng Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Mua Hàng
Mô tả công việc - Gửi báo giá khách hàng, theo dõi tiến trình đơn hàng - Xây dựng các kế hoạch marketing tìm kiếm khách hàng và phát triển. - Theo dõi công nợ phải thu - Đánh giá phân loại khách hàng - Chăm sóc Khách hàng.


sales support Skype Email

+84 0936.798.816

sales support Skype Email

+84 0936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/