Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

NAM NHÂN VIÊN KINH DOANH NAM NHÂN VIÊN KINH DOANH
Mô tả công việc - Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh: mua - bán, marketing. - Duy trì quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có. - Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao. - Lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu phát triển mặt hàng kinh doanh và thị trường theo định hướng của công ty. - Giải quyết các phát sinh từ bán hàng và sau bán hàng, theo dõi công nợ và thanh toán. - Thực hiện các báo cáo theo quy định của công ty. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và BLĐ công ty.

NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG (QC - QA STAFF) NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG (QC - QA STAFF)
Mô tả công việc - Báo cáo, giải trình về tình trạng chất lượng sản xuất trước TBP chất lượng và giám đốc nhà máy - Lên kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ: con người, dụng cụ, thời gian kiểm tra, thời gian kết thúc - Kiểm soát quá trình thực hiện của công nhân bộ phận chất lượng - Nhập số liệu, theo dõi và phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. - Cải tiến liên tục chất lượng công việc của nhóm

TRƯỞNG NHÓM MUA HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỞNG NHÓM MUA HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU
Mô tả công việc - Mua nguyên vật liệu, vật tư đúng đủ, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Lập đơn đặt hàng: xác nhận mua hàng, yêu cầu mở LC hoặc Thanh toán khi có hợp đồng mua bán - Tổng hợp báo giá từ Nhà cung cấp - Dự trù vật tư, phụ tùng cần thay thế - Đối chiếu công nợ, làm thủ tục thanh toán

NHÂN VIÊN MUA HÀNG NỘI ĐỊA NHÂN VIÊN MUA HÀNG NỘI ĐỊA
Mô tả công việc - Mua nguyên vật liệu, vật tư đúng đủ, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Lập đơn đặt hàng: xác nhận mua hàng, Thanh toán khi có hợp đồng mua bán - Tổng hợp báo giá từ nhà cung cấp - Dự trù vật tư, phụ tùng cần thay thế - Đối chiếu công nợ, làm thủ tục thanh toán

NHÂN VIÊN KHO HÀNG NHÂN VIÊN KHO HÀNG
- Không có kinh ngiệm sẽ được đào tạo, công việc sẽ phải làm tại trong kho thực tế không chỉ ngồi văn phòng. - Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, số liệu tồn kho ( soạn hàng, kiểm soát hàng tại kho). - Nhận và đáp ứng đúng, đủ, kịp thời kế hoạch sản xuất, khách hàng. - Đảm bảo thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa theo quy định của công ty - Tiếp nhận, phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kế hoạch và khách hàng.


sales support Skype Email

+84 0936.798.816

sales support Skype Email

+84 0936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/