Tiếng Việt Viet Nam English English Japanese Japanese
Product Categories
Partner
Tohoku Pioneer Viet Nam LG-VN IDEMITSU TAKARA TOMY BTGroup VILACO QUANGHANH Dragon-Jet Hanmi mipec

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm quản trị quản lý của trưởng bộ phận công nghệ. - Khi vào ca sản xuất chịu sự quản lý của trưởng ca sản xuất. - Kiểm tra và vận hành toàn bộ trang thiết bị máy móc để tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. - Thực hiện vận hành công nghệ chạy máy trong ca sản xuất đảm bảo năng suất- chất lượng. - Đề xuất cải tiến công nghệ sản xuất. - Phối hợp với trưởng ca, QC để đảm bảo và duy trì chất lượng sản phẩm. - Quản lý các công cụ,dụng cụ được giao.
  Chi tiết

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG
1. Phụ trách tuyển dụng Công nhân viên của công ty + Phát triển mở rộng các kênh tuyển dụng, group, fanpage. + Quản lý ứng viên tiềm năng. + Sáng tạo trong việc thu hút tìm kiếm ứng viên + Có kinh nghiệm phỏng vấn và đánh giá ứng viên 2. Phụ trách hoạt động đào tạo + Đào tạo hội nhập cho người mới 3. Quản lý hoạt động CA của Công ty 4. Quản lý Văn phòng phẩm và đồng phục Công ty
  Chi tiết

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
Mô tả công việc - Lập kế hoạch sản xuất. - Lập, tính toán, điều động các nguồn lực trong BPSX để đáp ứng kế hoạch sản xuất. - Dự trù nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất. - Thống kê dữ liệu sản xuất. - Thống kê, phân tích kết quả sản xuất. - Tuân thủ các nội quy, quy định của công ty. - Đóng góp ý tưởng cải tiến trong công việc.
  Chi tiết

Nhân Viên Mua Hàng
Nhân Viên Mua Hàng
Mô tả công việc - Quản lý các tài liệu mua hàng - Tìm kiếm, phát triển, duy trì nhà cung cấp - Đàm phán hợp đồng - Tính toán, lập kế hoạch, họp kế hoạch mua hàng , đặt hàng, theo dõi hàng về, - Cập nhật mua hàng trên hệ thống Lemon - Đối chiếu công nợ, làm thủ tục thanh toán - Giải quyết các vấn đề phát sinh - Xây dựng và vận hành hệ thống KPI - Cải tiến
  Chi tiếtsales support Skype Email

+84 0936.798.816

sales support Skype Email

+84 0936.798.815

Copyright @ 2015 - 0. All rights reserved.

Tel: (+84) 225.3798.886 | Fax: (+84) 225.3798.887

E-mail: sale02@vanlongplastic.com.vn | Website: http://www.vanlongplastic.com.vn/